Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Nuoli SmartDOGin testeissä

Lisätty 07.04.2019

Nuoli SmartDogin testeissä 

Minua on jo pidemmän aikaan kiinnostanut osallistua Nuolen (Helkavuoren Taikanuoli) kanssa SmartDOGin testeihin, joissa testataan koiran kognitiivisiä ominaisuuksia erilaisten tehtävien avulla. Ajattelin, että voisin saada sieltä lisätietoa siitä, miten Nuoli käyttäytyy erityyppisissä tilanteissa sekä tietoa sen vahvuuksista ja heikkouksista, joita voisin hyödyntää meidän treenaamisessa. Kun testitilaisuus järjestettiin Jyväskylässä helmikuun lopulla, niin ilmoittauduimme mukaan. SmartDogilla on tarjottavana erilaajuisia paketteja testaukseen ja me otimme kerralla laajimman KOGNITIO-paketin, johon kuului testejä, joilla mitataan sitä, miten hyvin koira ymmärtää ihmisen elekieltä (ELEET-osio), ongelmanratkaisutaitoa (ONGELMA) sekä muistia (MUISTI). Kaikki testit perustuvat ruoan etsimiseen, joten koira tulisi olla kiinnostunut ruoasta. Se ei meille ole ollut koskaan ongelma, joten uteliain mielin lähdimme testiin nälkäisen koiran kanssa.

Testipaikalla meitä odotti SmartDOGin testaaja Heli Väätäjä. Hän selitti meille ensin testien kulun ja ohjeisti ohjaajan eli minut. Sillä aikaa Nuoli ehti jo tutustua tilaan ja kävi nuuhkimassa kaikki paikat. Testitilassa on mukana vain testaaja ja koiran omistaja/ohjaaja. Lisäksi mieheni Ari sai olla kuvaamassa testin, mutta ei osallistunut testin kulkuun mitenkään. Seuraavassa kuvausta testin eri osioista ja Nuolen tulokset eri osioissa. Tulososio on otettu suoraan saamastamme raportista.

Mukana on myös pieni videonpätkä muutamasta testiosiosta, ne löytyvät täältä. Testaajan toive oli, että kokonaisia testiosio -videoita ei julkaista, joten videossa vain muutama lyhyt pätkä.

 

Itsehillintä ja impulsiivisuus

 

Itsehillintä ei minusta ole koskaan ollut Nuolen vahvimpia puolia, mutta testit eivät tätä vahvistaneet. Itsehillintää testattiin kahdella eri testillä testauksen aikana: sylinteritestillä ja V-aita testillä. Sylinteritestissä koira opetetaan ensin syömään makupala sylinterin sisältä sylinterin päästä käsin, niin ettei se näe sylinterin läpi. Sen jälkeen tilanne muuttuu siten, että koira näkee palkkion sylinterin läpi. Hyvän itsehillinnän omaava koira pysyttelee pääasiassa juuri oppimassaan tavassa saada palkkio sylinterin päästä kaivamalla, kun taas koira, jonka on vaikea vastustaa impulsseja, innostuu helposti nähdessään palkkion ja pyrkii siihen käsiksi suorinta tietä lasin läpi. Sylinteritesti ei aina kerro koko kuvaa koiran impulsiivisuudesta ja testissä tulee helpoimmin esiin voimakas, yhden tyyppinen impulsiivisuus, joka on yhteydessä koiran aktiivisuuteen sekä myös rohkeuteen. V-aitatestin kommentit ongelmanratkaisuosiossa.

NUOLEN TULOKSET OSIOSSA: ”Nuolella on hyvä itsehillintä ja impulssikontrolli sylinteritestissä. Sylinteritestissä koira toimii suurelta osin siten, kuin se juuri oppi edellisessä osiossa (nami otetaan avoimesta päästä) eikä palkkio näköärsykkeenä häiritse koiraa ensimmäisen yrityksen jälkeen.”

 

Ongelmanratkaisu

 

V-aita tehtävässä Nuolen oli ratkaistava tilaan liittyvä ongelma. Testissä V-muotoisen aidan sisälle laitettiin ruokaa ja koiran on ymmärrettävä kiertää aita, jotta se pääsee ruoan luo. Eli kun koira lähetetään V-aidan kärjestä aidan ulkopuolelta, niin koira joutuu menemään poispäin palkkiosta, jotta se saa sen. Tehtävä mittaa paitsi ongelmanratkaisun nopeutta, myös ongelmanratkaisutapaa ja itsehillintää. Näkyvä ruoka lähellä on houkutteleva, ja vaatii itsehillintää edetä ruoasta poispäin. Testi mittaa samalla myös ongelmanratkaisutapaa - koira voi myös tässä tehtävässä keskittyä pyytämään apua ohjaajalta, sen sijaan että ratkaisisi sen itse.

  

NUOLEN TULOKSET OSIOSSA: ”Nuoli ratkaisee tehtävän huippunopeassa ajassa kuudessa (6) sekunnissa! Koiraa ei häiritse näkyvillä oleva ruoka, vaan se ymmärtää nopeasti edetä poispäin palkkiosta ensin sen saadakseen. Koira ratkaisee tehtävän itsenäisesti eikä pyydä apua ihmiseltä.”

 

Toinen ongelman ratkaisuun liittyvä tehtävä oli ongelma, joka oli mahdoton ratkaista. Mahdottomassa tehtävässä testataan koiran ongelmanratkaisun strategiaa – itsenäinen vaiko ohjaajalta apua pyytävä. Tehtävä on aluksi helppo, mutta muuttuu mahdottomaksi ratkaista. Tehtävässä koiran tehtävä on noutaa nami laatikosta, jonka kannen saa kiinni. Ensin kansi on auki ja koira saa haettua namin. Pikku hiljaa aukkoa, josta se ruoan saa, pienennetään, niin että koira joutuu tekemään töitä namin saadakseen. Lopuksi laatikko laitetaan kiinni niin, että koira ei pysty palkkaa saamaan. Koiran tapaa ratkaista ongelma tarkkaillaan kahden minuutin ajan. Nuoli yritti ensin vähän aikaa ratkaista ongelmaa itse, mutta ei yritä väkisin laatikkoa auki. Kun se toteaa, ettei saa palkkaa itse, se lopettaa oman yrittämisen ja pyytää selkeästi omistajan apua ongelman ratkaisuun. Tämä ei ollut yllätys, koska Nuoli on selkeästi omien havaintojeni mukaankin enemmän ohjaajan kanssa yhdessä töitä tekevä koira kuin itsenäisesti pitkiä aikoja työskentelevä.

 

NUOLEN TULOKSET OSIOSSA: ”Aluksi Nuoli tekee jonkin verran itsenäistä työtä (13%) mutta vaihtaa nopeasti strategiaa ja pyrkii ratkaisemaan mahdottoman tehtävän lähes yksinomaan ihmisiltä apua pyytäen (88%). Pyytäessään apua, Nuoli käyttää erilaisia tapoja avun saamiseksi: haukkuu, menee maahan, ja peruuttaa.”

 

Eleet

 

Eleiden lukukyky – osiossa testattiin miten hyvin koira löytää palkkion ihmisen eleiden vihjeen avulla. Testeissä koiran eteen laitettiin kaksi purkkia, joissa toisessa oli ruokaa ja eleillä osoitettiin koiralle kummassa purkissa palkka on (koiralle ei näytetty kumpaan purkkiin ruoka laitettiin) ja mitattiin sitä, miten hyvin koira suuntaa ensimmäisenä oikealle purkille. Eleinä, joiden perusteella koiran tuli löytää oma purkki, olivat saman puolen käsimerkki, käsimerkki ristikkäisellä kädellä, katse purkin suuntaan sekä merkki jalalla. Nuolelle käsimerkit ja katse toimivat hyvin, jalkamerkkejä se ei tuntunut huomaavan ollenkaan.

 

NUOLEN TULOKSET OSIOSSA: ”Nuoli lukee ihmisen kommunikointia erittäin hyvin saaden 83% oikein ELEET osiosta. Nuoli luki virheettömästi kädellä ristiin ja katseella osoituseleet ja teki yksittäiset virheet muissa kädellä osoitetuissa eleissä. Jalkaele oli Nuolille haastava. Hyvin harva yltää täysin virheettömään suoritukseen tässä osuudessa. Testi vaatii myös hyvää keskittymiskykyä, ja koirallasi on myös tämä ominaisuus vahvana.”

 

Looginen päättely

 

Loogisen päättelyn osio sisältää testin vaikeimman tehtävän. Loogisen päättelyn tehtävässä koiran edessä on jälleen kaksi purkkia ja toisen alle laitetaan palkka. Koiralle näytetään ennen lähetystä, että tyhjän purkin alla ei ole ruokaa. Testissä koiran on pääteltävä tyhjän astian perusteella palkkion sijainti (negaation kautta). Tämä on erittäin haastava koiralle, ja suuri osa koirista kiinnostuu tyhjästä astiasta sen vuoksi, että siihen kosketaan viimeiseksi. Koiran omaa päättelykykyä vaikeuttaa koiran herkkyys ohjaajan eleille ja kommunikoinnille – eli tässä tehtävässä testaajan viimeksi koskettama astia saattaa olla koiralle houkuttelevin, vaikka se on tyhjä. Vain noin 30% koirista ymmärtää tehtävän.

 

NUOLEN TULOKSET OSIOSSA: ”Nuoli ymmärtää selvästi loogisen päättelyn tehtävän. Se tarkoittaa, että koirasi ymmärtää ongelman ja ilmiön sen takana. Tällaisen kyvyn omaava koira pystyy uudessa tilanteessa ratkaisemaan ongelmia, vaikka ei ole niitä aikaisemmin kohdannut. Koirasta riippua, saattaa olla, että tällainen koira turhautuu helppoihin harjoituksiin. Toiset koirat luottavat ihmisen vihjeisiin ja eleisiin suunnattomasti, ja muisti vs. osoitus - tehtävä mittaa tätä. Testaaja vihjaa koiralle namin ”väärän” sijainnin. Tässä vaikuttaa osittain koulutus. 

Koiraa ei hämätty tässä tehtävässä ”väärillä” testaajan vihjeillä, vaan se päätteli itse näkemänsä perusteella missä palkkio on, eikä antanut osoitusten häiritä. Suurin osa koirista ei seuraa testaajan väärää vihjettä, vaan menee sinne, minne namin näki menevän.” 

 

Toinen tehtävä tässä osiossa oli muistion kesto -tehtävä, jossa koiran täytyy muistaa tarkalleen kohteen (palkan) sijainti lähellä toisiaan sijaitsevasta kolmesta astiasta minuuttien odottelun jälkeen. Muisti- tehtävässä pisin aikaviive oli 2min 30s testissä ja vaikeus tehtävässä luotiin kolmella samankaltaisella muistipaikalla. Tehtävä on vaikea, koska samanlaisia astioita on kolme ja ne ovat lähellä toisiaan. Koiran näköyhteys peitettiin odotusajaksi. Testissä oikein muistaminen vaatii, että koira käsittelee spatiaalista tietoa (oikean purkin sijainti), painaa sen mieleensä, sekä noutaa tiedon tietyn aika viiveen jälkeen. Nuolelle testi oli hankala kahdesta syystä: ensinnäkin sille odottaminen tekemättä mitään on tylsää ja niinpä Nuoli haukkui suuren osan odotusajasta. Ällistyttävää olikin se, että louskuttamisen jälkeen se siltä tuntui muistavan melko hyvin missä palkka oli, kun viimein pääsi tehtävää suorittamaan. Tässä tehtävässä kävi myös pari testillistä kömmähdystä, jotka saattoivat vaikuttaa tuloksiin heikentävästi. Yhdellä kerralla testaajan puhelin soi juuri, kun koira piti lähettää suorittamaan tehtävää ja Nuoli jäi kuuntelemaan puuhelimen ääntä. Toisella kertaa unohdin antaa Nuolelle luvan lähteä palkalle kun laskin sen irti, niin se jäi vaan istumaan paikalleen. Muut kerrat menivätkin sitten oikein.

 

NUOLEN TULOKSET OSIOSSA: ”Nuoli muisti oikein kaksi (1min 30s ja 2 min 30s) aikaa neljästä (1min, 1min30s, 2min ja 2min 30s) mikä on suunnilleen keskimääräinen suoritus tässä tehtävässä. Testi vaatii paitsi hyvää muistia myös kykyä keskittyä ja kykyä odottaa. Harmillisesti tässä osiossa puhelin soi juuri kun Nuolin olisi pitänyt lähteä kohti kuppia 1 min odotusajalla ja se saattoi katkaista Nuolin ajatuksen ja vaikuttaa tulokseen tältä osin. Nuolella oli tässä osiossa myös vaikeuksia jaksaa keskittyä tehtävään, ja se haukkui odotusaikoina.”

 

Sosiaalinen oppiminen

 

Tässä testissä koiran spontaania mallista matkimista testattiin laitteella, jossa testaaja näytti ensin viisi kertaa tavan, miten ruoka saadaan laitteesta ulos, ja sen jälkeen koira sai 3 min aikaa puuhastella laitteen kanssa. Tässä osiossa minulle jäi vähän epäselväksi testaajan tavoin, että kun Nuoli sai painettua nappia pari kertaa ja sai namin, että oliko se vahinko vai ei. Itse olisin vähän sitä mieltä, että tämä tapahtui vahingossa, koska onnistumisen jälkeenkin Nuoli pyysi testaajalta apua namien saamiseen.

 

NUOLEN TULOKSET OSIOSSA: Nuoli painaa namikoneen oikeaa nappulaa - se saattoi ottaa mallia esimerkistä, tai sitten se vahingossa painoi oikeaa paikkaa. Se, että koira yrittää ylipäätään selvittää tehtävää, kertoo paljon myös koiran luonteesta: koiralla on halua selvittää, miten namit saadaan sekä rohkeutta manipuloida.

 

Aktiivisuus

 

AKTIIVISUUS: Koiran aktiivisuutta mitattiin testissä FitBark aktiivisuusmittarilla, joka antaa minuuttikohtaisen aktiivisuuden keskiarvon. Koiran aktiivisuus mitattiin keskiarvona koko testissä oloajan. Nuolen aktiivisuus oli 54, mikä oli tietokannan mukaan yli keskiarvon. Siihen varmasti yhtenä syynä oli toisaalta loogisen päättelyn odotusajat, jolloin Nuoli haukkui. Toisaalta Nuoli tekee työskennellessään aktiivisesti ja innokkaaasti töitä, joka sekin varmasti näkyy aktiivisuudessa.

 

Testaajan yleisarviointi Nuolen testistä

 

”Nuoli on erittäin avoin ja ystävällinen koira, joka tutustuu vauhdikkaasti uuteen tilaan ja vauhdikkuus jatkuu testin läpi! Sylinteritestissä Nuoli osoittaa kohtuullisen hyvää itsehillintää. Nuoli lukee erittäin hyvin ihmisen eleitä, mutta ei ole niillä johdettavissa harhaan (huijaus-osio). Parhaiten Nuoli ymmärsi kädellä ristiin ja katse-elettä ja vaikein ele oli jalkaele. Tilaan liittyvä ongelmanratkaisu, V-aita, oli Nuolelle helppo ja koira ratkaisi myös loogisen päättelyn tehtävän, joka on testin vaikein. Nuolella on mahdottomassa tehtävässä enemmän ihmiseen tukeutuva ongelmanratkaisija, mutta sillä on käytössä myös itsenäinen ongelmanratkaisustrategia. Nuoli muisti kaksi neljästä namien muistipaikasta muistin kesto testissä. Odottelu oli Nuolelle tässä tehtävässä vaikeaa. Nuoli saattoi oppia mallista namikoneen käytön. Nuolella on pääasiassa vahvuuksia testissä ja se on erittäin vauhdikas ja energinen, sekä innostunut työskentelijä. Testissä ilmeni myös Nuolin turhautuminen haukkumisena ja haukkumista ilmeni mm. odottamisessa.”

 

Omat mietteet testistä

 

Meille kokemuksena SmartDogin testit olivat ihan mielenkiintoinen kokemus. Mitään mullistavia yllätyksiä ei tullut esiin, mutta sain varmasti jotain lisätietoa koirani käyttäytymisestä eri tilanteissa. Ongelmanratkaisussa olin iloisesti yllättynyt Nuolen kekseliäisyydestä esimerkiksi V-aitatestissä, sylinteritestissä ja mahdottomassa tehtävässä. Se selvästi pyrkii ratkaisemaan ongelmat enemmän ajattelulla kuin suoraviivaisesti menemällä aidasta tai purkista läpi. Mahdottomassa tehtävässä tulee toisaalta ilmi se, että jos ratkaisua ongelmaan ei löydy, niin Nuoli ei välttämättä jaksa yrittää itsenäisesti kovin kauan, vaan tukeutuu ihmisten apuun.

 

Eleiden osalta tulokset eivät olleet yllätys. Tiedän hyvin treeneistä, että Nuoli seuraa todella tarkkaan käsieleitä ja myös esimerkiksi olkapäiden liikkeitä. Tässäkin tapauksessa käsillä näytetyt merkit olivat Nuolelle helppoja. Myös katseen suunnan perusteella se osasi päätellä yllättävän hyvin, missä nami on. Sekään ei yllättänyt, että jaloilla näytettävät vinkit olivat vaikeita, fokus on Nuolella enemmän yläkroppaan.